خوش بینی چیست و چگونه خوش بین باشیم

سرفصل های این مقاله

خوش بینی چیست؟

بدبینی و خوش بینی مسئله این است

آیا می شود درهر شرایطی خوش بین بود؟

خوش بینی چه نفعی برای ما دارد؟

در این مقاله سعی میکنیم به این سولات پاسخ بدهیم

شما چه نگرشی به زندگی دارید؟

افراد معمولا بر اساس نحوه تفسیر و برداشت به رویدادها به دو دسته بدبین و خوش بین تقسیم می شوند.

افراد بد بین رویدادها و اتفاقات ناگوار را دائمی می پندارند به  سایر کارها تعمیم می دهند( فراگیر)و خودشان را مسبب این امر می دانند این باعث می شه عملکرد و کنترلشان روی رفتارهایی که انجام می دهند کاهش پیدا کند

اما افراد خوش رویداد های ناخوشایند را گذرا، ناشی از علل خاص و خودشان را مقصر نمی پندارند بلکه شرایط ، بد اقبالی و سایر موارد را مسبب این اتفاقات می پندارند این کار کنترشان روی کارهایی که باید انجام دهند افزایش می یابد

بنابراین عملکرد این دو گروه متفاوت است افراد خوش بین آرامش خودشان را حفظ می کنند مشگل را یک چالش در نظر می گیرند و تلاش بیشتری می کنند تا آن را رفع کنند

اما افراد بدبین به راحتی در چنین شرایطی تسلیم میشوند و احتمال افسردگی در این افراد بیشتر است

خوش بینی چیست؟

ساده ترین معانی آن نحوه نگاه ما به آینده و برداشت ما به اتفاقات ناخوشایند است

وقتی راجع به خوش بینی صحبت میکنم منظور این نیست که یکسری حرف های کلیشه ای به خودمان بگوییم مثلا من از هر  لحاظ بهتر و بهتر می شوم بلکه یادگیری یکسری مهارت های شناختی است

تعریف دقیق تر این است که در زمان مواجهه با مشگل و ناملایمات چگونه با خودمان حرف میزنم و چگونه این رویدادها را برای خودم تفسیر میکنیم

آیا می شود در هر شرایطی خوش بین بود

اگه بخوایم در یک کلمه بگوییم نه، خوش بینی در هر شرایطی خوب نیست مثلا فرض کنید که فردی که خواب آلود یا هوشیاری خوبی نداشته باشید و بخواهد با همان حال رانندگی هم بکند و بگوید باید خوش بین باشم چنین چیزی منجر به تصادف می شود بنابراین اگر زمانی که ما احتمال خطر بیشتر است خوش بینی اتفاقا باعث می شود که اتفاقات ناگواری رخ دهد بنابراین فقط زمانی که احتمال خطر کم است می توانیم خوش بین باشیم

چه نفعی برای ما دارد

ما انسان ها ذاتا بدبین هستیم و این بد بیینی سالهای سال باعث بقا ما میشد فرض کنید حدود صد سال پیش اجداد ما یک چیزی شببیه  به شلنگ میدیند فرد خوش بین میگفت این یک چوب خشک شده است و می رفت به اون دست بزنه و مار اون را نیش میزد یا درمواجهه با سایر حیوانات وحشی همین اتفاق می افتاد بنابراین کسانی که خوش بین بودند مردند و نسل شان بقا پیدا نکرد ما نسل اجدادی هستیم که به همه چیز بدبین بود

الان دنیا تغییر کرده چیزهایی که باعث می شود بقا ما به خطر بی افتد الان اتفاق نمی افتد اما مغز ما تغییر آنچنانی نکرده است بنابراین ما به شکل پیش فرض بدبین هستیم در دنیای امروز خیلی از چیزهایی که باعث می شود ما بهشون بدبین باشیم یا آسیبی به ما نمی رساند یا اونقدر دردناک نیستند

بدبین بودن در زندگی امروز ما را منفعل بار می آورد مثلا فرض کنید دو نفر فروشنده هستند اولی آدم بدبینی هست و همه اش می گوید که مردم چیزی نمی خرند یا اینکه من اینکاره نیستم بنابراین این طرز فکر باعث می شود که تلاشی انجام ندهد و و سریع  تسلیم شود از اون طرف فردی که خوش بین هست زمانی که با یک رویداد ناخوشایند مواجه می شود آن را شخصی و فراگیر قلمداد نمی کند مثلا زمانی که با مشتری روبرو می شود که بهش نه میگوید یا بد اخلاقی می کند اون اتفاق را به شکل متفاوتی برای خودش بازگو می کند مثلا زمان مناسبی تماس نگرفتم یا ممکنه امروز این فرد حال خوبی نداشته باشد این شکل تفسیر رویدادهای ناگوار باعث می شود که مقاومت داشته باشیم و به تلاشمان ادامه بدهیم

همچنین تحقیقات مختلف نشان داده که افراد خوش بین در مقایسه با افراد بدبین در مدرسه عملکرد بهتری دارند، در کار بهتر هستند در ورزش در شرایط برابر شانس برنده شدنشان بیشتر و زندگی سالم و طولانی تری دارند

 

چگونه خوش بین باشیم؟

یکی از راههای این کار استفاده از فرمول ABC  است

A ( رویداد ناراحت کنند) که با فکر کردن بهش پاسخ می دهیم مثلا جواب ندادن تماس تلفن توسط دوستمان

B  ( باور) یعنی تفسیری که از آن اتفاق ناراحت کننده میکنید مثلا چون من آدم به درد نخوری هستم جوابم نمیدهد

C ( پیامد یا نتایج) نتیجه مستقیم احساسات و عملی که انجام میدهیم بنابراین حالمان بد می شود یا افسرده می شویم

چند مثال در این مورد:

A : بهترین دوستتان جواب تلفن شما را نمی دهد

B : فکر میکنید که عجب آدم بد دردنخور و بی ملاحظه ای هستم

Cتمام روز افسرده هستید

 

A : بهترین دوستتان جواب تلفن شما را نمی دهد

: Bفکر میکنید که احتمالا سرش شلوغه یا گرفتاره

:C عین خیالتان نیست و به کارتان ادامه می دهید

 

:Aشما و همسرتان باهم دعوا می کنید

:Bفکر میکنید که هیچ کاری به درستی انجام نمی دهم

:Cاحساس ناراحتی می کنید و برای بهبود شرایط اقدامی بر نمی دارید

 

:Aشما و همسرتان باهم دعوا می کنید

:Bفکر می کنید که خلقش تنگ است

:Cیه ذره احساس خشم و نارحتی میکنید و مدت کوتاهی از هر کاری ناتوان می بینید

 

:Aشما و همسرتان باهم دعوا می کنید

:Bفکر میکنید که همیشه می توانم سوء تفاهم ها را برطرف میکنم

:C در صدد جبران بر می آیید و چیزی نمیگذرد احساس سرحالی و انرژی میکنید

برگرفته از کتاب خوش بینی آموخته شده مارتین سلیگمن

دیدگاهتان را بنویسید