چرخه معیوب بی هدفی

سرفصل های این مقاله

چرخه بی هدفی

متن ویدئو

گاهی اوقات ما فکر می کنیم که به دلیل اینکه تنبل یا اهمال کار هستیم، دچار بی حالی شده ایم. در صورتی که در اغلب موارد بخاطر این است که ما هیچ نوع هدفی در زندگی مان نداریم.

خیلی از ما آدما نه افسرده ایم، نه  اوضاع و احوالمان بده، نه مشگل جدی و سختی در زندگی داریم. اما حوصله انجام هیچ کاری را نداریم، هیچ اقدامی نمی کنیم. همینجور می گذاریم اتفاقات هر جور که هستند پیش بیاید، اشتیاق انجام هیچ چیزی را نداریم، به زور از تخت پا می شویم، به سختی روز را برای خودمان کش به بدترین شکل ممکن کش می دهیم. به نوعی دل و دماغ هیچ کاری را نداریم. به  عبارتی ما دچار بی حالی شده ایم. ما وارد چرخه معیوب بی حالی و بی هدفی شده ایم.

باور

چرخه معیوب بی حالی و بی هدفی

زمانی که هدفی نداشته باشیم نتیجه این میشه که اقدامی انجام نمی دهیم. سپس هر چقدر کمتر اقدام کنیم بیشتر وارد روز مرگی می شویم، و هر چقدر بیشتر تو روز مرگی بمونیم بی هدف تر میشیم و این چرخه معیوب هر بار تکرار و تکرار می شود. بنابراین خیلی باید مراقب باشیم چون یکی از پیش بینی کننده ها افسردگی می تواند باشد

دیدگاهتان را بنویسید