کتاب گاو بنفش | در میان صدها رقیب دیده شوید

سرفصل های این مقاله

معرفی کتاب گاو بنفش

ست گادین توضیح میدهد که در سفر به فرانسه از کنار یک گله گاو که در یک مزرعه بودند در حال عبور بودم که توجه من را به خود جلب کردند طوری که ماشین را متوقف کردم و به مدت ده دقیقه به گاوها نگاه کردم تا اینکه دیگه برایم عادی شد دیدن گاوها جذابیتی برایم نداشت حالا تصور کنید که جلوتر یک گله گاو که یکی از گاو ها به رنگ بنفش باشه اونوقت چی؟

گاو بنفش، ایده‌ای جالب در مورد متمایز بودن است. در دنیایی که از هر محصول می‌توان نمونه‌های فراوانی یافت و رقابت بسیار شدید است، دیده شدن بسیار سخت شده است. ست گودین در این کتاب، متمایز بودن را به عنوان یکی از اصلی‌ترین بایدهای بازاریابی مطرح می‌کند.

فروش محصولاتی که مانند گاوی با رنگ بنفش جلب توجه کنند به سرعت افزایش پیدا می‌کند. به بازار نگاه کنید. بسیاری از محصولات از نظر کیفیت در یک جایگاه قرار دارند اما فروش یک برند خاص یا یک محصول خاص بسیار بالاتر از بقیه است. در بسیاری از موارد آن محصول تبدیل به یک گاو بنفش شده است. یعنی محصولی شده است که جلب توجه می‌کند و همه در موردش صحبت می‌کنند.

ست گادین درباره نگارش این کتاب می‌گوید: «ھدف من در کتاب گاو بنفش این است که این مسئله را آشکار کنم که افـزایش تمایـل بـه انجـام کارھـای شـگفت انگیـز، باعـث ایمنی بیشتر می‌شود نه خطرات بیشتر. روش‌ھای قدیمی جز شکـست نتیجـه ای ندارنـد، خلـق روش‌های چـشم گیـر کـه ارزش صحبت دارند ضروری است.

ست گودین

دیدگاهتان را بنویسید